Neden Eğitim?

MESVAK-Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı

Varlık Sebebimiz

Ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla, kendini bilen, değer bilgisine dayanarak değerlendirebilen, değerli amaçlar için yaratıcı, sorumluluk sahibi insanların yetişmesine katkıda bulunmak için eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve bunları uyguluyoruz.

Bugün yetişen gençlerin hayata atıldıklarında yeni fikir ve eylemler geliştirebilmeleri ve bunu yaparken de, gittikçe karmaşıklaşan ve çeşitlenen toplumsal değerler ve hayat biçimleri ile yapıcı ilişkiler kurabilmeleri gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre 2020'de ihtiyaç duyulacak temel yeteneklerin başında karmaşık problem çözümü, eleştirel düşünce, yaratıcılık ve başkaları ile beraber çalışabilme ve duygusal zeka geliyor.

Biz bu temel yeteneklerin gelişimi için yaratıcı ve kültürel eğitimin desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Gençlerin okul başarısını etik değerlere dayalı, dengeli ve verimli bir yaşam biçimine dönüştürmelerini önemsiyoruz. Bu gerekçelerle, 1996 yılından bu yana, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve bunları uyguluyoruz.