Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı - Köşe Yazıları 

 
 Menü 
 Ana Sayfa
_SOMRESTRICTEDMEMBERS İçerik
 Mesudiye Haberleri
_SOMRESTRICTEDMEMBERS Haber Gönder
_SOMRESTRICTEDMEMBERS Forumlar
 Konular
 Anketler
_SOMRESTRICTEDMEMBERS Ziyaretçi Defteri
 Mesudiyeli Firmalar
 Mesudiye Haritası
_SOMRESTRICTEDMEMBERS Şiirler
 Mesudiye Videoları
_SOMRESTRICTEDMEMBERS Kan Bankası
 Üye Menüsü
 Bilgileriniz
 Özel Mesaj
_SOMRESTRICTEDMEMBERS Üye Listesi
_SOMRESTRICTEDMEMBERS Bağlantılar
 Extra
 En İyiler
 İletişim
 Erişim
 Türkülerimiz
_SOMRESTRICTEDMEMBERS Bağlantılar
 Destek
 Arkadaşına Haber Ver
 

 GÜNCEL HABERLER 
 

 Ziyaretçi Defteri 
1:TEBRİK (hsyn)
2:TEBRİK (yasarcelep)
3:Tebrikle... (BISBIS)
4:tebrik v... (maksu)
5:başarı... (kemalozdemir)
6:Karayaka... (herdogan)
7:mollaosm... (mollaosman)
8:KURBAN B... (sonmez)
9:KURBAN B... (YAVUZSENER)
10:MESVAK Y... (sonmez)

[ Tm Mesajlar ]
 


ÇANAKKALEDE 57. ALAY
Yaşar CELEP
Yaşar CELEP

Tarih: 0


Milletler tarihinde sonucu olumlu veya olumsuz olsun hafızalarda her zaman canlı ve taze kalan savaşlar vardır. Türklerin Anadolu kapılarını açtıkları Malazgirt Savaşı ( Miladi 1071), yeni bir çağın açılmasına sebep olan İstanbul’un fethi (Miladi 1453), 93 Harbi (Osmanlı-Rus Savaşı 1877-78), Çanakkale Savaşı (1914-1916) ve Kurtuluş Savaşı bu tür savaşlardandır. 

Birinci Dünya Savaşı’nda kahraman Türk askeri, Çanakkale cephesinde bütün olumsuzluklara ve yokluklara rağmen destan yazdı. Bu destan, üzerinden 91 yıl geçmesine rağmen Türk Milleti’nin hafızasında perçinlenen, hatırası hep taze kalan, hâlâ büyük coşkuyla anılan, hakkında kitaplar yazılıp, filmler çekilen bir kahramanlık ve mücadelede timsalidir. 

Osmanlı Devleti’nden kalan topraklar üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda maddî ve manevî açıdan Çanakkale Zaferi’nin büyük katkısı vardır. Vatanı korumak için millî bir ruhla cephede savunma yapılmıştır. İşte bu millî ruh Kurtuluş Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır. 


Çanakkale Savaşı; Çeşitli renklerdeki milletleri bir araya getirerek (İngiliz, Fransız, Cezayirli, Hintli, Yeni Zelandalı, Senegalli, Nepalli ve Avustralyalı) kara, deniz ve havada çetin mücadelelere sahne oldu. Karşılıklı siperlerin zaman zaman 8-10 metreye kadar indiği dünyada bir benzeri daha bulunmayan, kendine özgü özellikleri bulunan nev-i şahsına münhasır bir savaştır. 


18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale’yi denizden geçemeyen İtilaf Devletleri, 25 Nisan 1915 günü Gelibolu ve Kumkale’ye asker çıkartarak, Çanakkale kara savaşlarını başlattı. Arıburnu’ndan karaya çıkıp, Conkbayırı’nda ilerleyen kuvvetlere karşı 19. Fırka Komutanı K. Kur. Yb. Mustafa Kemal’in “ Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.” emrine itaat eden Türk birliklerince durduruldu. 

Bu birliklerden biri de 57. Alay’dı. Manastırlı Yb. Hüseyin Avni’nin1 komuta ettiği bu Alay’ın savaşa katılan ilk kadrosu, 25 Nisan 1915’te Çanakkale’de savaşa girerek hemen hemen tamamı şehid ve yaralı olarak saf dışı kalmıştır. Bu Alay, savaş süresince ikmallerle takviye edilmiştir. 


Resmini verdiğimiz2 bu sancağın şimdi Avustralya Melbourne Müzesi’nde sergilendiği bir çok sitede yayınlanmaktadır. Ve sancağın altında: “Bu Alay Sancağı Gelibolu savaş alanından getirtilmiştir, ama esir edilmemiştir. Türk Ordusu’nun geleneklerine göre bir ordunun sancağı, alayın son eri ölmeden teslim edilmez. Bu sancak, sonuncu muhafızın da altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalına asılı olarak bulunmuştur. Kahramanlık timsali olarak karşınızda duran bu Türk Alayı Sancağını selamlamadan geçmeyin.” ibaresi yazılıdır. 

Çanakkale Boğazı’nı geçemeyen İtilaf Devletleri’nin bir parçası olan Anzaklar, bu sancağı Çanakkale’de ele geçirdiklerini iddia etmekle kendi mağlubiyet duygularını bastırmaya çalışmışlardır. Halbuki bu Alay, şehitlerin ve yaralıların yerine yapılan takviyeler ile Galiçya’da ve 29 Temmuz 1917-23 Eylül 1918 tarihleri arasında Filistin’de cepheden cepheye koştu. Muhtemeldir ki bu cephelerde ele geçirilen bir sancak olabilir. Konu ile ilgili Genel Kurmay Başkanlığı’nın sorusuna Victoria Eyalet Müzesi cevabi yazısında, böyle bir sancağın ellerinde olmadığını bildirmiştir. Bu cevap da gösteriyor ki, Çanakkale’de ele geçirilmediği kesindir. 

Çünkü, zamanın Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı olan Enver Paşa’nın teklifi ile 57. Alay’a Padişah tarafından madalya verilmiştir. Bu madalya 25 Nisan 1916 tarihinde Şile tarafındaki Ordugahta tören ile takılmıştır. Madalyayla alakalı Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgenin çevirisi ve özeti şöyledir: 

Bâb ı Âlî 
Daire i Sadâret i Uzmâ 
Âmedî i Divan ı Hümâyûn 
1876 

İrâde i Seniyye 

On Dokuzuncu Fırka’ya mensub olup Çanakkale’de fevkalâde şecâat ve yararlık göstermiş olan Elli Yedinci Piyade Alayı nâmına sancağına üzeri sarı sırma işleme "Devlet i Osmaniye ile İtilâf Devletleri harbinde Elli Yedinci Piyade Alayı’nın düşman tarafından 12 Nisan sene 1331 günü Çanakkale’de Arıburnu’na vuku bulan ilk ihracda karaya çıkmış düşman kuvvetlerinin ilerlemesine ve Kocaçimen tepelerinin düşman eline geçmesine yevm i mezbûrdaki hareket i serî’a ve savlet i şedîde i şîrânesiyle mâni olmak ve aylarca düşman ı merkûm karşısında hatt ı harbde kalarak ona karşı kahramanâne muharebeler icrâ etmek suretiyle gösterdiği fevkalâde şecâat ve yararlığın hatırasıdır." ibaresini hâvî ve murassa’ imtiyâz nişân ı âlîsi kurdelesi ebadında nısfı yeşil ve nısf ı diğeri kırmızı bir kurdele ile kılıç ve levhayı muhtevî altın ve gümüş imtiyâz ve harb madalyaları i’tâ olunmuşdur. 
Bu irâde i seniyyenin icrâsına Harbiye nâzırı memurdur. 
Fî 22 Muharrem sene 1334 Fî 17 Teşrîn i Sânî sene 1331 / [Miladi 30 Kasım 1915]3 

Başkumandan Vekili ve Harbiye Nâzırı 
Enver 

Sadrazam 
Mehmed Said 

Mehmed Reşad 

Özeti: Arıburnu’ndaki savaşta üstün gayret ve cesareti görülen 19. Fırka’ya bağlı 57. Alay’a Padişah tarafından gümüş imtiyaz ve harp madalyası ile altın levha verilmesi.4 

57. Alay Şehitliği Arıburnu’nda Merkeztepe’dedir. Cennet vatanımızı kanlarıyla sulayarak savunan tüm şehitlerimize yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun. 

Kaynak:

1-Eski Hava Kuvvetleri Komutan Orgeneral Tekin Arıburnu’nun babasıdır.

2-Bakınız: www.turkyasam.com, www.milliegemenlik.gov.tr. Yazımız üzerine bu sitelerden yanlış bilgi kaldırılmıştır.

3-Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Harbiye, 1334. M/118. 

4-1918’de Yeni Mecmua’nın Çanakkale Savaşları üzerine çıkardığı Özel Sayı bu savaşları her yönden öğrenmek isteyenler için mükemmel bir kaynaktır. Hazırlayanlar: Muzaffer Albayrak-Ayhan Özyurt, Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2006. Çanakkale Savaşı ile ilgili diğer belgeler için bakınız; Muzaffer Albayrak,-Mustafa Çakıcı-Salih Kahriman-Recep Uzundağ-Yılmaz Karaca, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, l- ll, Ankara 2005. Ayrıca roman tadında Çanakkale Savaşı için bakınız; Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri, İstanbul 2004. 

Önceki Yayınımızdan Gelen Yorumlarınız

rıza IP: 81.214.120.xxx Tarih : 20.03.2006 12:41:19
Türk Tarihi’ne ait belgeleri yayınlamanız bizi aydınlatmaktadır. Yeni belge ve bilgiler bekliyoruz. Selam ve hürmetlerimle.M. Selim IP: 81.214.120.xxx Tarih : 21.03.2006 12:26:16
Çanakkale ile ilgili belgelerin asıllarını nasıl ve nerede görebilirim, yardımlarınızı bekliyorum. Selamlarımla.YAŞARCELEP IP: 81.214.120.xxx Tarih : 31.03.2006 16:34:32
Saygıdeğer okurumuz, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayınlarından Çanakkale Muharebeleri l ve ll isimli eserlerde bulabilirsiniz. SaygılarımlaM Hakkı IP: 85.104.7.xxx Tarih : 09.04.2006 10:57:37
Saygıdeğer Hocam Çanakkale ziyareti için bir rehbere ihtiyacımız var. Yardımlarınızı rica ediyoram. Saygılarımla.HACI MURAT CEYHAN IP: 88.229.184.xxx Tarih : 23.02.2007 14:31:13
ALLAH BU VATAN İÇİN CANLARINI HİÇ ÇEKİNMEDEN FEDA EDENLERDEN RAZI OLSUN BİZLEREDE 57.ALAYDAKİ MÜBAREK VATAN EVLATLARININ İMANINI GÜCÜNÜ VERSİN AMİNözgür başer IP: 85.105.173.xxx Tarih : 19.03.2007 13:11:28
canakkale savşını daha ayrıntılı bi şeikilde yazmanızı arz ederiz benim merak ettiğim konu 57. alay ortadan kayboldumu hepsi şehit olup tek asker kalana kadar sancagı bırakmadılarmı en son şehit olan askerin elindemi kalcak sancak? cvp vermenizi arz ederiz tesekkür ederim şimdidenersin bahcacı IP: 85.105.173.xxx Tarih : 19.03.2007 13:15:18
canakkele savasında bu vatan için kac askerimiz şehit oldu seyit onbasının kaldırdıgı topun agırlıgı kac kiloydu elli yedinci alayda kac şehit kac kişi gazi oldu bunların cevabını verirseniz cok memnun kalrıım şimdiden tesekkür ederimtayfun bal IP: 88.231.22.xxx Tarih : 16.04.2007 16:54:30
seyit onbaşının kaldırdığı top 256 kg idi. şehitlerimizin sayısına geldiğinde ise bını Allah’tan başka bilen yoktur sanırım. sadece yaklaşık değerler vardır onlarıda salla gitsin gerçeğe yakın değil ya küçümsenmiş yada abartılmış rakkamlardır mutlaka. sorularını aydınlattıysam ne mutlutayfun bal IP: 88.231.22.xxx Tarih : 16.04.2007 16:55:59
gazilere gelirsek gazi sayısı sanırım çok az şu an türkiyede sadece 1 tane gazimiz hayatta kalmış bulunmakta onunda mmalesef hafızası yerinde değil geçici kayıplar oluyorsalih şimşek IP: 85.100.151.xxx Tarih : 03.08.2007 22:25:07
bu savaş kolay kazanılmadı ama şimdiki liderler bunun değerini bilmiyorlarfatsalı IP: 88.233.50.xxx Tarih : 03.10.2007 11:31:52işte türklük işte gururumuzfikret yılmaz IP: 88.226.255.xxx Tarih : 13.03.2008 17:05:06o zamanki gençliği hayelliyorum şimdiki gençliğe bakıyorum onlar neler yapmış bu memleket için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişler kimin için bizim için biz ne yapıyoruz bir birimizi yiyoruz biz onlara layık olamıyoruz onlargi olmayı çok isterdim.okudukca hayalledikce onları gözlerim doluyor gurur duyuyorum onlarla RUHLARINIZ ŞAD OLSUN GURUR KAYNAKLARIMIZibrahim baykan IP: 88.245.14.xxx Tarih : 18.03.2008 22:11:52cok güzel bugün 18 mart Çanakkale destanının yazılışının 93 yıldönümü yüzbaşı Hakkı bey Seyit onbaşı Nazmi binbaşı .............hepinizin Ruhları şad olsun ALLAH sizden razı olsunÖZGÜR KURUCA IP: 88.238.109.xxx Tarih : 24.03.2008 22:57:09o alaya gitmiştim. Ama gittiğimde o alayın 57. alay olduğunu bilmiordum..mehmet DANABAŞ IP: 78.182.219.xxx Tarih : 23.04.2008 21:47:25Ecdadımızın kılıçla aldıgı BU KUTSAL TOPRAKLAR MAALESEF KALEMLE BEDAVA VERİLİYOR ALLAH TÜRKÜ VE MÜSLÜMAN ALEMİNİ KORUSUNadil erkunt IP: 88.254.175.xxx Tarih : 26.04.2008 20:51:11çanakkale şehitlerinin isimlistesini bulma imkanı ver mı bilen varsa lütfen bana yazsın


  
Yaşar CELEP
yasarcelep@yahoo.com
Bu köşe yazısı 43470 defa okundu. Toplam 1356 kelime

Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa Pdf Formatı Pdf Formatı Yorum Ekle Yorum Ekle Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder


[ Geri Dön: Yaşar CELEP ] - [ Yazarlar İndeksi ]!....

Anasayfa | Mesvak | Mesudiye | Beldelerimiz | Foto Galeri | Haberler | Forum | İletişim
Vakıf Merkezi : Ortabayır Mah. Mescit Sok. Nu:5 K:5 Kağıthane/İstanbul
Tel : (0212) 224 52 82 Belgegeçer:(0212) 224 52 83
 Bu Site Php-Nuke Portalıyla Yapılmakta Olup Tema & Grafik Dizayn : By HCBEN .
 >> BEYDERGİ [TS] Copright (c) 2008 all right reserved.